Na kaj pomisliti pred odprtjem podjetja?

Na kaj moramo pomisliti, ko se odločimo za svoje podjetje? Se je bolje odločiti za d.o.o. ali za s.p. in kakšne so med njima razlike?

Na kaj moramo pomisliti, preden odpremo svoje podjetje?

na-kaj-pomisliti-pred-odprtjem-podjetja

Vsak, ki se je odločil za odprtje podjetja, je verjetno najprej pomislil na to, da mora biti poslovna ideja, ki jo ima, zares dobra, pa tudi poslovni načrt mora biti več kot soliden. To seveda drži. Ideja je srce celotne poslovne zasnove in o poslovni ideji velja zares tehtno premisliti, jo podrobno preučiti, se o njej posvetovati – skratka, posvetiti ji je potrebno veliko mero pozornosti.

Ko smo s podjetniško idejo zadovoljni, se navadno lotimo poslovnega načrta. Dobro je, če poslovni načrt zapišemo na papir. To nas namreč pripravi do tega, da se osredotočimo na osnove posla, v katerega se podajamo. V času priprave poslovnega načrta bomo pomislili skoraj na vse – kdo so naše (potencialne) stranke oz. kupci, kdo so naši dobavitelji? Kakšne so dobavne cene in kakšni so stroški dela? Kakšno ceno je potrebno postaviti izdelku oz. storitvi, ki jo bomo na trgu ponudili?

Vendar pri odločitvi za odprtje podjetja obstaja še veliko različnih vidikov, o katerih moramo vsekakor razmisliti.

Pred odprtjem podjetja se je potrebno odločiti tudi o njegovem imenu

 

pred-odprtjem-podjetja-se-je-potrebno-odlociti-o-njegovem-imenu

Naj začnemo kar z imenom podjetja. Ime je tisto, ki bo pritegnilo potencialno stranko,... ali pa tudi ne. Prav tako je ime velikokrat osrednji del marketinških kampanj, zato si pri izbiri imena želimo, da je ime zveneče, zapomljivo in pomensko.

Se odločiti za s.p. ali za d.o.o.?

Seveda pa se kaj hitro pojavi tudi vprašanje ali ustanoviti d.o.o. ali s.p.? Gre za vprašanje, ki poleg poslovne ideje navadno zahteva največ premisleka. Vsaka oblika ima svoje prednosti in svoje slabosti, zato enoznačnega odgovora tukaj ni mogoče podati, pač pa mora vsak posameznik, ki se na podjetniško pot podaja, ugotoviti, katera oblika je ugodnejša zanj.

Če se želimo odločiti, katera oblika podjetja je za nas ugodnejša, moramo seveda pred tem poznati lastnosti obeh.

Družba z omejeno odgovornostjo lastniku ponuja nekoliko več varnosti

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, katere lastnik je lahko ena ali več oseb. Lastniki za poslovanje ne odgovarjajo z osebnim premoženjem, za ustanovitev pa morajo vplačati osnovni oz. ustanovni kapital, ki pri nas znaša najmanj 7.500 €. Osnovni kapital je od ustanovitve podjetju na voljo za poslovanje. Osnovni kapital se lahko vplača v denarju ali v stvarnem vložku. Pri slednjem govorimo o nepremičninah, premičninah ali pravicah.  Izbira te poslovne oblike se priporoča, če namerava posameznik poslovati v tveganih in kapitalsko intenzivnih panogah, pa tudi, kadar načrtujete visok dobiček.

S.p. z nekoliko več tveganja ponuja enostavnejšo možnost za odprtje podjetja

sp-vec-tveganja-enostavnejse-odprtje

Na drugi strani je samostojni podjetnik (s.p.) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Odprtje s.p. je načeloma enostavnejše kot odprtje d.o.o., saj lastniku ni potrebno vplačati osnovnega kapitala. Odprtje s.p. poteka v 3 korakih. Najprej je potrebno poskrbeti za vpis v Poslovni register Slovenije (registracijo), nato za prijavo na FURS ter v obvezna socialna zavarovanja.

Če obe obliki na kratko primerjamo, lahko ugotovimo sledeče. Oseba v primeru ustanovitve s.p. odgovarja z vsem svojim premoženjem, pri d.o.o. pa le do višine kapitala podjetja. Pri s.p. osnovni kapital za ustanovitev podjetja ni potreben, v primeru d.o.o. pa osnovni kapital znaša 7500 evrov. Posameznik ga lahko vloži v denarju, sredstvih ali v kombinaciji obojega. Samostojni podjetnik je obdavčen glede na dohodninsko lestvico, družba z omejeno odgovornostjo pa z davkom od dohodkov pravnih oseb, ki znaša 19%.

S.p. in d.o.o. pa se nekoliko razlikujeta tudi pri samem računovodstvu. Pri s.p. se v primeru normiranega samostojnega podjetja upoštevajo normirani odhodki v višini 80%, s.p. pa se lahko odloči tudi za enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Pri d.o.o. se v primeru normiranega d.o.o. tako kot pri s.p. upoštevajo normirani odhodki v višini 80%, če pa ne gre za normiran d.o.o. se mora računovodstvo voditi v skladu z dvostavnim knjigovodstvom. Več o tem smo že pisali v članku tukaj.

Kako lahko pomagamo vašemu podjetju?

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili z leti poslovanja, vam svetujemo, kako do dobrih in dobičkonosnih poslovnih odločitev.

Kontaktirajte nas

SOLIS, d.o.o.
Linhartova ul. 11 a                    
2000 Maribor                         


tel.: 02/ 22 80 110
fax: 02/ 22 80 112
e-pošta: solis@amis.net

ID za DDV: SI26577445
mat.št.: 1766023000